Hayalgücü Tasarım
Değişik coğrafyalarda farklı ulusal ve uluslararası norm, standart, yasa ve yönetmeliklere hâkim, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça proje hazırlama ve sunma yeterliliğine,
inisiyatif alma, hızlı karar verme ve uygulamaya geçebilme esnekliğine, disiplinler arası iş birliği ve koordinasyon konusunda deneyime ve güçlü bir akademik-entelektüel arka plana sahip özelleşmiş tasarım ekiplerinin yarattığı sinerji ve motivasyon Hayalgücü Tasarım’ın ayırt edici özellikleri olarak sıralanabilir.