Hayalgücü Mimarlık
Değişik coğrafyalarda farklı ulusal ve uluslar arası norm, standart, yasa ve yönetmeliklere hakim, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça proje hazırlama ve sunma yeterliliğine,
inisiyatif alma, hızlı karar verme ve uygulamaya geçebilme esnekliğine, disiplinler arası işbirliği ve koordinasyon konusunda deneyime ve güçlü bir akademik – entelektüel arka plana sahip özelleşmiş tasarım ekiplerinin yarattığı sinerji ve motivasyon Hayalgücü Tasarım’ın ayırt edici özellikleri olarak sıralanabilir